Projekt konkursowy na zagospodarowanie Placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie.

 

Inwestor:                                         Adres:

Urząd Miasta Krosno                     Krosno

 

Współpraca:                                   Rok:

stud. Mateusz Zwolak                   2015

 

Opis:

Zgodnie z regulaminem konkursu, za główny cel opracowanej koncepcji uznano jak najbardziej jakościowe zagospodarowanie placu Monte Cassino wraz z otoczeniem, tworząc wysokiej jakości przestrzeń publiczną, pełniąca rolę reprezentatywną miasta Krosna. Postanowiono dużą uwagę zwrócić

na obecnie niepoprawnie rozwiązaną komunikację na tym terenie. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi, uzupełniając zabudowę pierzei ul. St. Staszica starano się zachować reprezentatywny charakter miejsca, jednocześnie nie odcinając się od zabudowy już istniejącej. Kontrowersyjny temat pomnika znajdującego się w chwili obecnej na placu postanowiono potraktować jako wyzwanie projektowe, znajdując nowe miejsce oraz nadając mu nową, klarowną i czystą formę.

google+

facebook

|

KRES ARCHITEKCI

 

e-mail: biuro@kresarchitekci.pl  tel: +48 780 15 15 05

POWRÓT DO WYBORU PROJEKTÓW

Architekt  |  Architekt wnętrz  |  Warszawa |  biuro@kresarchitekci.pl  |  tel: +48 780 151 505

KRES_ARCHITEKCI